Verplichte documentatie

Als berger dient u te kunnen bewijzen dat u veilig en deskundig te werk gaat. Daarom moeten de volgende documenten altijd (origineel) aanwezig zijn in het B1(N) en B2(N) bergingsvoertuig. Dit is wettelijk verplicht: u moet de documenten bij een controle ter plaatse direct kunnen tonen.

AVKL

De aslastverklaring (AVKL) wordt door de fabrikant of importeur afgegeven. Hierop staat wat de maximale last is die een as mag dragen.

BKI

Het beoordelingsformulier keurende instantie (BKI) wordt eenmalig verstrekt door de keuringsinstantie en is daarmee onbeperkt geldig.

CKI

Het Certificaat Keuringsinstituut (CKI) wordt eenmalig verstrekt door de keuringsinstantie en is daarmee onbeperkt geldig.

ICKI

Het Initiële Certificaat Keurende Instantie (ICKI) is het rapport dat de keuringsinstantie opmaakt na afloop van de keuring voor ingebruikname. Het is meestal ongeveer 7 pagina’s lang. De meeste keuringsinstanties gebruiken dezelfde rapportbasis voor een periodieke keuring. Let daarom goed op of op het rapport staat aangegeven of het om ingebruikname gaat. Het eerste jaar na ingebruikname geldt dit rapport ook als periodieke keuring.

KKB

Het kentekenbewijs van het bergingsvoertuig (KKB) wordt verstrekt door de RDW. Over het algemeen alleen voor Nederlandse kentekenbewijzen, toch komt het heel soms voor dat er een buitenlands kenteken op staat. Dan worden het nummer, de datum en de instantie overgenomen van de uitgevende buitenlandse instantie. De KKB staat op naam van het bergingsbedrijf, een daaraan gelieerd bedrijf of de eigenaar van het bedrijf.

ORDW

Het Ontheffingsattest Rijksdienst voor het Wegverkeer (ORDW) wordt verstrekt door de RDW. Het nummer, de datum en de instantie worden overgenomen van de uitgevende instantie. Het ORDW is onbeperkt geldig, mits het voertuig niet wordt aangepast. U kunt het Ontheffingsattest aanvragen via een email; klik voor een voorbeeld: emailverzoek 

OTCO

De Opgave Technische Capaciteiten onderwagen (OTCO) wordt verstrekt door de importeur of fabrikant van het voertuig. Het document bestaat uit 3 pagina’s. Wijzigingen in dit document maken het ongeldig.

PCKI

Het Periodieke Certificaat Keurende Instantie (PCKI) is het rapport dat u krijgt na de periodieke keuring. Het document is 1 jaar geldig en meestal ongeveer 7 pagina’s lang. De meeste keuringsinstanties gebruiken dezelfde rapportbasis voor een ingebruikname keuring. Let daarom goed op of op het rapport staat aangegeven of het om een periodieke keuring gaat.

SKI

Het Schouwingsformulier Keurende Instantie (SKI) wordt verstrekt door de keuringsinstantie. Er zijn meerdere versies, maar het document is meestal zo’n 6 pagina’s lang. De afgiftedatum is altijd na juni 2008.

TSLI

De Technische Specificaties Lepelinstallatie (TSLI) wordt verstrekt door de fabrikant van de lepelinstallatie en behoort bij het voertuig waarop de lepelinstallatie is aangebracht.

VRWS

De Vrijstelling Rijkswaterstaat (VRWS) wordt verstrekt door Rijkswaterstaat. Het document bestaat uit 3 pagina’s en geldt voor één voertuig. Het moet afgegeven zijn aan het bedrijf dat het voertuig gebruikt. U kunt de VRWS aanvragen via een email; klik voor een voorbeeld: emailverzoek 

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen