De cijfers van 2020

STIMVA richt zich op het voorkomen en verbeteren van de afhandeling van vrachtautoincidenten op het hoofdwegennet. Op deze pagina nemen we u mee in de laatste cijfers op het gebied van vrachtautoincidenten, uit onze meest recente jaarrapportage.

Meer pech, minder ongevallen

2020 was een bijzonder jaar. Vanwege de coronapandemie daalde het vrachtverkeer van maart tot juli sterk, in vergelijking met het jaar daarvoor. Vanaf juli schommelde het vrachtverkeer weer rond het zelfde niveau als 2019. Wat opvalt is er verhoudingsgewijs meer pechgevallen waren. Dit valt te verklaren doordat er minder verkeer was en voertuigen wellicht minder goed waren onderhouden.

 

Meldingen pechgevallen

Meldingen ongevallen

2019

80,7%

17,6%

2020

83,8%

15,7%

 

Piekdagen bij hitte

Het aantal gestrande vrachtauto’s was het hoogst op de dagen dat het kwik flink opliep: op 24 juni kreeg het Centraal Meldpunt voor Vrachtautoincidenten (CMV) 47 meldingen op één dag. Op 13 augustus waren dat 40 meldingen.

Incidenten gemeld

De verkeerscentrales van Rijkswaterstaat melden het overgrote deel van de vrachtautoincidenten bij het CMV (89,9%). De politiemeldkamers zijn verantwoordelijk voor 3,7% van alle meldingen.

Melder bij CMV

Ongevallen

Gestrande vrachtauto's

Rijkswaterstaat verkeerscentrales

937

5.429

Politiemeldkamers

134

129

ANWB

-

46

Overige melders

47

359

               

Bergers in actie

Het CMV laat standaard direct bergers uitrijden om zo de impact van een incident te beperken. Soms komt het daardoor voor dat de berger alleen ondersteunende werkzaamheden verricht, zonder het voertuig te bergen. Wanneer de melding van het CMV wordt ingetrokken, kan de registratie ‘niet uitgereden’ voorkomen.

Uitgevoerde actie

Aantal

Percentage

IM-berging (inzet bergingsvoertuig)

3.394

47,7%

Geen bergingswerkzaamheden verricht*

3.587

50,4%

Niet uitgereden

133

1,9%

 

*In 15,5% van deze gevallen werd er niets aangetroffen op de doorgegeven incidentlocatie. Dat kan meerdere redenen hebben: een rustende chauffeur werd aangezien voor een pechgeval, de chauffeur verhielp de pech zelf en reed weer door of er is een verkeerde locatie doorgegeven.

Oorzaak melding gestrande vrachtauto’s

Wat de geregistreerde oorzaken van de gestrande vrachtauto’s betreft, wordt 43% veroorzaakt door bandproblemen en 39% door technische problemen. Bij 18% van de geregistreerde gestrande vrachtauto’s is de oorzaak bij het doorgeven van de melding onbekend.

Land chauffeur

Wanneer een IM-ongevalsmelding resulteert in een IM-ongevalsberging, komt 66% van de chauffeurs uit Nederland en 30% uit het buitenland. Van 4% is het land van herkomst onbekend.

In onze jaarrapportage leest u alle bijgehouden gegevens over vrachtautoincidenten in Nederland.

Download de jaarrapportage 2020

Nieuwsgierig naar rapportages van voorgaande jaren?

Naar rapportages

 

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen