en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021
   

Stichting Incident Management Vrachtauto’s

In 2000 is de STIMVA opgericht om de afhandeling van incidenten met vrachtauto’s te verbeteren. Zodat de afhandelingsduur wordt beperkt en de doorstroming van het verkeer wordt bevorderd. Vooral incidenten met vrachtauto’s kunnen de samenleving veel hinder opleveren.

De STIMVA verzorgt de centrale coördinatie van de inzet van bergingspersoneel, -materieel en –voertuigen bij vrachtauto-ongevallen op belangrijke Nederlandse wegen (autosnelwegen en verschillende Provinciale wegen). Binnen Incident Management wordt dit ook wel zware berging genoemd.

Samenwerkingsverband

De STIMVA is een samenwerkingsverband van het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisaties Transport Logistiek Nederland (TLN), ondernemingsvereniging evofenedex, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Rijkswaterstaat (ook namens de overige wegbeheerders).

Door de samenwerking is de afhandelingsduur van incidenten met vrachtauto’s op autosnelwegen sterk teruggebracht, met gunstige effecten op de fileduur. Tegelijk heeft de structurele aandacht voor de wijze van incidentafhandeling geleid tot verdere professionalisering van de bergers.

Toetreding

Alleen bergers die een overeenkomst ten behoeve van de uitvoering van de eerste berging van vrachtauto’s op IM-wegen hebben, worden door het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) ingeschakeld voor bergingswerkzaamheden op IM-wegen. Het is voor alle bergers mogelijk om toe te treden als CMV-berger. Voor informatie rondom toetreding wordt verwezen naar de pagina toetreding op deze website.

Volop ambities

Er valt nog steeds winst te behalen in het afhandelen van incidenten. Een juiste uitvraag en goede registratie zijn daarbij de kernelementen. Tegelijk kan door de verdere inzet van (nieuwe) technieken (zoals camera’s) de snelheid en volledigheid van de informatie nog verbeteren.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation