Marktconsultatie voor imV3 deskundigheid

12-02-2024

ImV3 deskundigheid heeft tot doel recht te doen aan de belangen van de betrokkenen bij vrachtauto-incidenten. Er wordt grote waarde gehecht aan de input van marktpartijen voorafgaand aan een voorgenomen aanbesteding.

De betrokkenen bij vrachtauto-incidenten, zoals onder andere ladingeigenaren, verladers/vervoerders, wegbeheerders, verzekeraars en bergers, hebben verschillende belangen. Hiertoe worden deskundigen, die ter plaatse komen van een incident met een vrachtauto op IM-wegen (incidentmanagementwegen), ingezet.

De aanbesteder wil marktpartijen daarom in een vroegtijdig stadium actief betrekken voordat een dergelijke aanbesteding van start gaat.

Deze marktconsultatie wordt gehouden om relevante informatie te verkrijgen over het in stand houden van een meldpunt en een helpdesk ten behoeve van imV3 en de inzet van deskundigen ter plaatse bij incidenten in het kader van imV3.

Deelnemen aan deze marktconsultatie is mogelijk via de onderstaande link.

 

Afbeeldingen

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen