Prognose KiM: wegverkeer in 2022 boven pre-covid niveau 2019

26-08-2022

Het verkeer op de Nederlandse wegen neemt weer toe en we leggen dit jaar meer kilometers af dan voorgaande jaren. Naar verwachting komt het niveau van het wegverkeer in heel 2022 boven het pre-covid niveau van 2019 uit.

Dit ondanks dat er de eerste maanden van 2022 nog contactbeperkende corona-maatregelen waren. Deze toename geldt voor zowel voor het hoofdwegennet als het onderliggend wegennet. Dit blijkt uit de trendprognose wegverkeer 2022-2027 van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). De afschaffing van de contactbeperkende maatregelen, waaronder het thuiswerkadvies medio maart 2022, is een belangrijke reden voor het toenemende verkeer, samen met de bevolkings- en economische groei.

In 2022 groeit de afgelegde afstand ten opzichte van 2021 naar verwachting met 16% op het hoofdwegennet. Rekenen we ook de rest van de Nederlandse wegen mee, dan is de stijging met 12% iets minder sterk. Dit leidt ertoe dat de totale afgelegde afstand op zowel het hoofdwegennet als op alle Nederlandse wegen weer net boven het niveau van 2019 komt. In de periode tot en met 2027 groeit het wegverkeer verder door. In 2027 is de verwachte totale afgelegde afstand op het hoofdwegennet circa 13% hoger dan in 2019. Op alle Nederlandse wegen samen komt de groei uit op 7,4%. In deze ramingen rekent het KiM mee dat de coronacrisis structurele gevolgen heeft voor de met de auto afgelegde afstand omdat mensen hun gedrag aanpassen. Ze werken bijvoorbeeld vaker thuis en sommigen zijn overgestapt van het openbaar vervoer naar de auto. We hebben vanwege deze gedragseffecten de afgelegde afstand vanaf 2022 structureel met 1,8% naar beneden bijgesteld, op basis van de resultaten van KiM-onderzoek naar deze effecten.

Het is niet zeker hoe de situatie in Oekraïne zich ontwikkelt en wat de gevolgen hiervan zijn voor de energieprijzen en de economie. Daarom heeft het KiM de mobiliteit ook geraamd op basis van een CPB-scenario waarin de economische groei lager en de olieprijzen nog hoger zijn dan in de basisraming in 2022 en 2023. In onderstaande figuur staat de ontwikkeling van de afgelegde afstand op totaal Nederlands grondgebied voor zowel de basisraming als het alternatieve scenario. 

Vrachtverkeer

Naast een raming voor de totale afgelegde afstand van het totale wegverkeer dat bestaat uit personenauto’s, bestelauto’s en vrachtverkeer heeft het KiM ook een aparte raming gemaakt voor het vrachtverkeer. In de basisraming groeit de afgelegde afstand van het vrachtverkeer op de Nederlandse wegen naar verwachting met 1,5% in 2022 ten opzichte van 2021. Deze groei is minder sterk dan de groei van het totale wegverkeer, maar dat komt vooral omdat de contactbeperkende maatregelen geen aantoonbaar effect hebben gehad op de totale afgelegde afstand van het vrachtverkeer. In het alternatieve scenario wordt juist een krimp van 3,6% verwacht in dezelfde periode. Het vrachtverkeer is gevoeliger voor veranderingen in de economie en de brandstofprijzen dan het personenverkeer.

Het KiM heeft deze berekeningen gebaseerd op de scenario’s van (een verdieping van) het Centraal Economisch Plan 2022 van het Centraal Planbureau.

Afbeeldingen

Contact

STIMVA
Papendorpseweg 101, Utrecht
Tel: 088-797 3650

Of e-mail ons 

Over STIMVA

Disclaimer:
De informatie op deze website wordt met grote zorg samengesteld en gepresenteerd. Toch kan het voorkomen dat er iets niet klopt. We kunnen de informatie dan direct wijzigen, zonder dit eerst aan te kondigen. STIMVA is bovendien niet aansprakelijk voor elke vorm van schade die ontstaat door deze website te bezoeken.

 

Cookie-instellingen