en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021

Toetreding

Op deze pagina vindt u het aanbieding en beoordelingsdocument en de modelovereenkomst ten behoeve van de uitvoering van de eerste berging van vrachtauto’s op IM-wegen. De nieuwe overeenkomsten zijn op 1 februari 2015 aangevangen, of op een later moment wanneer de overeenkomst op dat latere moment werd vastgesteld, en zijn ingedachte de looptijd verlengd tot nieuwe overeenkomsten worden gegund.

Vestigingen van zware bergers dienen te voldoen aan eisen. De vestigingen moeten zijn gecertificeerd. Op deze pagina vindt u een verwijzing naar de van toepassing zijnde voorwaarden.

Voor wie

De toetredingsbepalingen gelden voor alle bergers die actief willen worden (of blijven) als CMV-berger.

Rijkswaterstaat vraagt bergingsbedrijven een aanbieding in te dienen voor uitvoering van de eerste berging van vrachtauto’s op IM-wegen. Om als bergingsbedrijf in aanmerking te komen voor een bergingsovereenkomst dient het bedrijf aantoonbaar te voldoen aan de vigerende eisen Zware berging.

 

Daarnaast gelden de erkenningsvoorwaarden voor Certificerende Instanties die certificaten aan zware bergers verstrekken. De erkende Certificerende Instanties vindt u hier.

Aanmelding en aangaan van nieuwe bergingsovereenkomsten

 

De aanbieding en beoordelingsbepalingen, bergingsovereenkomst en kwaliteitseisen zijn herzien en wijken daardoor af van documenten die bij voorgaande overeenkomsten zijn gehanteerd. Het aanbieding en beoordelingsdocument geeft informatie over de in te dienen aanbieding, de beoordeling van de aanbieding en de gevolgde procedure. Ook is in dit document een opgave van in te dienen documenten opgenomen.

Aanbieders die een geldige en passende aanbieding indienen die voldoet aan de gestelde geschiktheideisen komen in aanmerking voor een overeenkomst. Echter de  opdrachtgever behoudt zich het recht voor het bergingsbedrijf geen overeenkomst aan te bieden indien geen meerwaarde wordt geboden aan de uitgangspunten van Incident Management (zoals, niet limitatief, een beperkte tijdswinst in aanrijdtijden op het wegennet). Ook wanneer het bergingsbedrijf meerdere vestigingslocaties wil aanmelden of reeds een contract voor uitvoering van de eerste berging van vrachtauto’s op IM-wegen heeft, maar een extra vestigingslocatie wil toevoegen, behoudt Rijkswaterstaat zich het recht voor deze vestigingslocatie(s) op voorgenoemde gronden te weigeren.

De documenten

Aanbiedings- & Beoordelingsdocument versie 15 januari 2021

Modelcontract inclusief bijlagen

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation