en-USnl-NL
Thursday, September 23, 2021
Foto: Henri Cormont

Brancheorganisaties Transport Logistiek Nederland (TLN)

Transport en Logistiek Nederland (TLN) vormt een van de partijen binnen de STIMVA, naast het Verbond van Verzekeraars, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport (EVO), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Rijkswaterstaat (ook namens de overige wegbeheerders).

TLN is de grootste en toonaangevende belangenbehartiger in het goederenwegvervoer en logistieke dienstverlening. TLN behartigt voor haar ruim 6.000 leden (variërend van kleine transportbedrijven tot grote logistieke dienstverleners) de belangen. Voor meer informatie, klik hier

Elk incident is er een teveel

Omdat elk incident met de daaruit volgende schade er in principe één teveel is, blijft Incident Management voor de maatschappij en de transportsector een waardevol initiatief waarbij overheid en betrokken branches door samenwerking oorzaken en gevolgen kunnen verminderen.

Belangrijk aandachtspunt is dat er voldoende draagvlak bestaat bij de wegtransporteurs en hun chauffeurs voor de wijze waarop de incidentafhandeling wordt uitgevoerd. Dit proces moet logisch zijn en kostenefficiënt worden uitgevoerd. De afhandeling van een melding waarbij een berger wordt ingeschakeld, kost een transporteur immers veelal geld waarbij het soms om aanzienlijke bedragen gaat. En een bergingsnota vergt vaak weer tienduizenden kilometers transportomzet om dat bedrag terug te verdienen.

De transportsector volgt de uitwerking van Incident Management voor vrachtauto’s nauwgezet en houdt onder andere via de Commissie van Toezicht een vinger aan de pols waar het gaat om het draagvlak. Een effectieve en efficiënte aanpak van Incident Management vereist nauwe samenwerking tussen pechhebber en pechhelper. Wederzijds begrip vormt daarbij het uitgangspunt.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation