en-USnl-NL
Thursday, September 23, 2021
Foto: Chris Pennarts

Ondernemingsvereniging evofenedex

Ondernemersvereniging evofenedex vormt een van de partijen binnen de STIMVA, naast het Verbond van Verzekeraars, de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Rijkswaterstaat (ook namens de overige wegbeheerders).

Evofenedex behartigt de logistieke belangen van 20.000 bedrijven die goederen te vervoeren hebben. Met elkaar zijn de leden van evofenedex verantwoordelijk voor 1,3 miljoen banen en meer dan 70 procent van alle goederenverplaatsingen in Nederland inclusief import en export, over weg, water, rails en door de lucht. Lees verder

Vlotte en veilige doorstroming

Een goede weginfrastructuur is van levensbelang voor het Nederlandse bedrijfsleven. Een goede doorstroming, gekoppeld aan een hoge mate van verkeersveiligheid, draagt positief bij aan het economische succes van verladers en vervoerders. Het zorgdragen dat de nadelige effecten van ongelukken en pechgevallen met vrachtauto’s zo beperkt mogelijk blijven, is daarbij een belangrijke factor.

Evofenedex is dan ook groot voorstander van samenwerking tussen wegbeheerders, weggebruikers en andere belanghebbenden zoals die door de STIMVA op het gebied van incidentafhandeling voor vrachtauto’s wordt uitgevoerd.

Uit cijfers is onder andere een stijging van het aantal meldingen en loze ritten af te leiden. De economische recessie en weersomstandigheden kunnen hier mogelijk een rol bij hebben gespeeld. Evofenedex is van mening dat vooral de verbeterde registratiegraad en de toegenomen meldingsbereidheid van invloed is geweest op deze toename.

Dit geeft aan dat het van belang is om goed te blijven kijken naar de waarheid achter de cijfers. Wat zijn de oorzaken van trends? Wat zijn de effecten van procesveranderingen zoals de inzet van luchtkussens bij het bergen van vrachtauto’s? De STIMVA is in de ogen van de evofenedex een goed platform om vanuit de inhoud een antwoord op deze en andere vragen te geven. En door dit op een objectieve en positieve manier uit te dragen, bevordert ze tegelijk de verbetering van het imago rondom incidenten waarbij vrachtauto’s zijn betrokken.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation