en-USnl-NL
Thursday, September 23, 2021

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat vormt een van de partijen binnen de STIMVA, naast het Verbond van Verzekeraars, ondernemingsvereniging evofenedex, Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV) en Brancheorganisaties Transport Logistiek Nederland (TLN). Rijkswaterstaat is als wegbeheerder verantwoordelijk voor een vlotte en veilige doorstroming op het (hoofd)wegennet. Dit geldt ook nadat er een incident heeft plaatsgevonden. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om een incident met personenauto of vrachtauto. Vindt er een incident plaats, dan is het noodzakelijk om deze personen- of vrachtauto zo spoedig mogelijk weg te slepen om de filevorming na een incident, het ‘fileleed’ van weggebruikers en de bijkomende schade voor onze economie te beperken. Daarom heeft Rijkswaterstaat een belangrijk aandeel in de Stichting Incident Management Vrachtauto’s.

RWS en Incident Management

Rijkswaterstaat is een van de trekkers van Incident Management in Nederland. Incident Management staat synoniem voor veiligheid en samenwerking en is ondertussen uitgegroeid tot een breed samenwerkingsverband tussen meerdere publieke en private partijen. Het Programmabureau Incident Management (‘belegd bij en bemand door Rijkswaterstaat’) acteert hierin als constante en verbindende schakel tussen alle IM-ketenpartners en als aanjager rondom alle lopende en nieuwe IM-initiatieven in Nederland.

RWS nader bekeken

Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu het nationale netwerk van wegen en vaarwegen. Rijkswaterstaat werkt voor u aan:

  • droge voeten
  • voldoende en schoon water
  • vlot en veilig verkeer over weg en water
  • betrouwbare en bruikbare informatie

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation