en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021

Landelijke Vrachtauto Regeling

De Landelijke Vrachtautoregeling zorgt ervoor dat de weg snel wordt vrijmaken door het wegslepen van voertuigen met een ‘gross vehicle weight > 3500 kg’. Deze voertuigen zijn of betrokken bij een ongeval en kunnen niet veilig verder rijden of vormen voertuigen met pech die verkeersgevaarlijk en/of belemmerend staan voor de verkeersdoorstroming.

Het CMV

Het CMV fungeert, indien sprake is van incidenten met vrachtauto’s, als alarmcentrale betreft de inschakeling van bergingsbedrijven en Salvage-deskundigen (STI) en wordt geëxploiteerd in opdracht van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

STIMVA

De Stichting Incident Management Vrachtauto’s is een samenwerkingsverband van Rijkswaterstaat, het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisaties Transport en Logistiek Nederland (TLN), Eigen Vervoerders Organisatie (EVO) en Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV).

Certificering vrachtautobergers

Brancheorganisaties die de belangen van bergingsondernemingen behartigen en Rijkswaterstaat hebben gezamenlijk gewerkt aan het formuleren van eisen waaraan materieel, materiaal, personeel en de bergingsonderneming moeten voldoen om zware berging uit te kunnen voeren op het hoofdwegennet. Voor meer informatie over zware berging hier.

VLM

De VLM deskundigen adviseren de hulpverleners en de wegbeheerder bij ongevallen met vrachtwagens over de berging. Hiervoor wordt een expert vanuit verzekeringsexpertise voor lading, voertuig en milieuschade ingezet. Deze expert adviseert over de wijze van bergen op basis van een kosten en belangenafweging van de schade versus het maatschappelijk belang. De VLM deskundige is gemachtigd namens het verbond van verzekeraars en wordt erkend door de brancheverenigingen. Door deze afspraken ontstaat er na afloop geen discussie over de te vergoeden kosten van schade. De VLM deskundige wordt gelijktijdig met de berger door het centraal meldpunt ingezet.

Recht van retentie

In Nederland is voor vrachtwagens, in tegenstelling tot personenauto's, voor de eerste berging geen dekking opgenomen in de verzekering. De berger zal, in eerste instantie namens de wegbeheerder direct proberen de kosten van de berging/assistentie te verhalen op de eigenaar/houder. Als dit onverhoopt niet direct lukt, dan kan de berger namens de wegbeheerder het voertuig vasthouden tot een betalingsgarantie voor de bergingskosten wordt afgegeven.

Procedureschema LVR

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation