English (United States) nl-NL
zaterdag 27 november 2021
   

Groei aantal incidenten

Na een daling van het aantal incidentregistraties vanaf 2010 neemt het aantal incidentregistraties vanaf 2014 weer toe. Het jaar 2018 is wederom een recordjaar met de meeste incidentregistraties tot nu toe.

De toename in 2018 wordt veroorzaakt door een stijging van 11% van het aantal incidentmeldingen voor gestrande vrachtauto’s. Dit kan verklaard worden door de verbeterde samenwerking tussen de servicebedrijven en de wegbeheerders. Daarnaast worden gestrande vrachtauto’s eerder gemeld door ontsluiting van de bronnen Waze en Flitsmeister.

Oorzaken incidenten

Ongevallen met vrachtauto’s vinden het meest plaats in de wintermaanden. Een duidelijke oorzaak betreft de weeromstandigheden zoals winterse neerslag. Maar ook storm laat zijn sporen na als het gaat om vrachtauto-ongevallen. Zo was de storm van 18 januari goed voor 72 ongevalsmeldingen (5,3% van het totaal in 2018). Naar aanleiding van het groot aantal incidenten met gekantelde vrachtwagens tijdens extreem weer, is een folder ontwikkeld.

Wat de geregistreerde oorzaken van de gestrande vrachtwagens betreft, wordt 38% veroorzaakt door bandproblemen en 43% door technische problemen. Bij 19% van de geregistreerde gestrande vrachtauto’s is de oorzaak onbekend.

Het aantal geregistreerde bandproblemen bij pech is in 2018 toegenomen met 7,4% ten opzichte van 2017. Het aantal geregistreerde technische pechproblemen is in 2018 toegenomen met 19,8%. Oorzaak pech onbekend is met 2,3% toegenomen in 2018.

Bij ongevallen met gekantelde vrachtauto’s, al dan niet met losliggende lading, geldt in de regel dat het afhandelingsproces gecompliceerd is en veel tijd vergt. Om de lading over te laden moet eerst een vervangende vrachtauto ter plaatse komen en moet de lading veelal handmatig worden overgeladen. De berging van een gekantelde vrachtwagen vergt extra materiaal, zoals een telekraan of hefkussens. De rijstroken zijn hierdoor veelal langdurig niet beschikbaar waardoor omleidingen ingesteld moeten worden. In 2018 zijn er 89 gekantelde vrachtwagens geregistreerd waarvan er 72 op het rijkswegennet plaatsvonden. Dit is een toename van 41,3% ten opzichte van 2017. De toename in gekantelde vrachtwagens is deels toe te schrijven aan de storm die plaatsvond op 18 januari.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation