English (United States) nl-NL
zaterdag 27 november 2021
Foto: Aafke Holwerda

Commissie van Toezicht

De Commissie van Toezicht behandelt ingekomen klachten en handelt de klachten af. Klachten kunnen gemeld worden via het klachtenformulier. Er zijn bij de Commissie van Toezicht in 2010 bijvoorbeeld 37 klachten ingediend en 41 lopende klachten afgehandeld.

Commissie nader bekeken

De commissie bestaat uit de volgende leden:

 

Voorzitter: de heer R. Aarse (TLN)
Lid: de heer F. Hartensveld (VLM)
Lid: de heer L. van der Meulen (ANWB)
Lid: de heer F. Smink (VBM)
Lid: mevrouw S. Strolenberg (RWS CD)
Lid: de heer M. Pleijsier (CMV)
Lid: de heer T. Roelofs (RWS VWM)
Lid: de heer K. Zandbergen (Politie)
Lid: de heer G. Brink (Centraal beheer) 
Lid: de heer G. van ‘t Veld (Programmabureau IM)
Lid: de heer E. Hoekstra (STIMVA)
   

 

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation