English (United States) nl-NL
zaterdag 27 november 2021
Foto: Ton Poortvliet

Commissie van Beroep

Bij de klachtenafhandeling beoordeelt de Commissie van Beroep of de Commissie van Toezicht, gegeven de beroepsgronden en het dossier van de Commissie van Toezicht, redelijkerwijs tot de beslissing waarvan beroep heeft kunnen komen. De Commissie van Beroep bevestigt vervolgens de beslissing waarvan beroep of voorziet zelf in de zaak en doet hiervan mededeling aan de degene die het beroep heeft ingesteld aan de Commissie van Toezicht.

De Commissie van Beroep bestaat uit een wisselende samenstelling. De Commissie bestaat voor 2016 uit:

  • Rob Folmer (eText)
  • Ivar Goedings (Vallei Advocaten)
  • Thijs de Jong (BP)
Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation