English (United States) nl-NL
woensdag 20 oktober 2021
Foto: Thomas Fasting

Centraal Meldpunt Vrachtautoberging

Het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV) fungeert, indien sprake is van incidenten met vrachtauto’s, als alarmcentrale betreft de inschakeling van bergingsbedrijven en Salvage deskundigen (STI) en wordt geëxploiteerd in opdracht van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

Overzicht gecertificeerde voertuigen

Het CMV heeft een site met een overzicht van alle gecertificeerde bergingsvoertuigen. De site geeft een compleet beeld van de bergingsvoertuigen ofwel materiaal per berger dat ingezet kan worden bij incidenten met vrachtauto's. Voor het raadplegen van de site met de gecertificeerde bergingsvoertuigen dient u een inlogcode te hebben. Deze inlogcode is alleen op te vragen door medewerkers van de STIMVA, CMV en keuringsinstanties. Wilt u een inlogcode aanvragen, maak dan gebruik van ons contactformulier.

Oorzaak incidenten

Het CMV houdt een registratie bij van de oorzaak van de incidenten. In sommige situaties wordt de eerste oorzaak aangegeven, omdat er meerdere redenen kunnen zijn voor een incident. De onbekende oorzaken zijn uit deze analyse weggelaten.

Uit deze analyse blijkt dat bandenproblemen (28%) de ongevallen met een wederpartij de grootste groep is (11%), direct gevolgd door motorpech (10%). Wanneer de overige oorzaken gegroepeerd worden, zijn de diverse technische oorzaken, naast de bovengenoemde oorzaken, in totaal goed voor 34% van de incidenten. Bij buitenlandse voertuigen is hetzelfde beeld te zien.

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation