English (United States) nl-NL
vrijdag 5 maart 2021

Beleid van STIMVA

De STIMVA werkt aan de hand van diverse regelingen, reglementen en richtlijnen. Hieronder staan ze vermelden.

Keuringsproces zware bergingsvoertuigen

Om als berger in aanmerking te komen voor een vrijstellingsregeling voor zware bergingsvoertuigen, dient de berger diverse stappen te doorlopen. Klik hier voor meer informatie

Regelingen

Landelijke Vrachtautoregeling (LVR)

De LVR betreft de inzet van een gecertificeerde vrachtautoberger bij vrachtwagenincidenten. Lees verder

Reglementen

ARVODI

Algemene Rijksvoorwaarden voor het verstrekken van Opdrachten tot het verrichten van Diensten 2014 (ARVODI-2014). Lees verder

Klachtenreglement

Wilt u meer weten over het Klachtenreglement Incident Management Vrachtauto’s?  Lees verder

Examenstelsel opleiding Zware Bergingen

Wilt u meer weten over de totstandkoming van het Examenstelsel Zware Bergingen?  Lees verder

Erkenningsvoorwaarden Certificerende Instanties voor Zware Berging

Wilt u meer weten over de erkenning van Certificerende Instanties voor Zware Berging?  Lees verder

Erkende Certificerende Instanties

Lees verder

Richtlijnen

Richtlijn Opschrift Bestelbus

De richtlijn geeft aan hoe de opschriften op de bestelbus dient te zijn uitgevoerd. Lees verder

Zware Berging; de eisen

De eisen voor zware berging vindt u hier.

Zware Berging; certificering & kwalificatie

Voor het waarborgen van de kwaliteit van zware berging sluit Rijkswaterstaat contracten af met bergingsbedrijven die gecertificeerd zijn volgens de Eisen Zware Berging.  Lees verder.  

Verdere informatie ten aanzien van de vrijstellingen en keuringen voor zware bergingsvoertuigen vindt u op deze website.

Richtlijn Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek

De Beschrijvende Plaatsaanduiding Systematiek (BPS) is een eenduidige manier om plaatsen op wegen te beschrijven. De BPS is ontwikkeld als gereedschap voor iedereen die meer met een weg doet dan alleen erop rijden. Lees verder

Richtlijn versnelde en uitgestelde berging vrachtwagens

Een incident waarbij vrachtauto's zijn betrokken heeft vaak lange en langdurige files tot gevolg en veroorzaken daarmee aanzienlijke economische schade.Hierin staan de procedures en de praktische toepassing van de versnelde en uitgestelde bergingsmethodiek beschreven. Lees verder  

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation