en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021

Bijdrage vrachtauto-incidenten aan files lager dan bijdrage van incidenten met personenauto’s

Jaarrapport 2020

In 2020 werd 2,2% van de files veroorzaakt door vrachtauto-incidenten en 9,7% door incidenten met personenauto’s. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2020 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA). Ook zijn er in 2020 8,9% minder meldingen van vrachtauto-incidenten geweest dan in 2019.

 

Waren er in 2020 7.114 meldingen van vrachtauto-incidenten, in 2019 waren dit er nog 7.811. De daling van het aantal meldingen is in lijn met de overall daling van het aantal incidenten in 2020 en is toe te rekenen aan de corona-pandemie.

Bijdragen aan files

In 2020 hadden vrachtauto-incidenten (pechgevallen en ongevallen) een aandeel van 2,2% van alle files. Ze waren daarmee verantwoordelijk voor 7% van de totale filezwaarte en 7,4% van het totale reistijdverlies. Ter vergelijk: personenauto-incidenten hadden een aandeel van 9,7% van alle files en waren hierbinnen verantwoordelijk voor 21,5% van de totale filezwaarte en 23,0% van het totale reistijdverlies.

Bij 0,6% van alle files is een vrachtauto-ongeval de oorzaak van de file. Files als gevolg van een vrachtauto-ongeval zijn verantwoordelijk voor 3,1% van de filezwaarte en 3,5% van het reistijdverlies. Bij 1,6% van alle files is een gestrande vrachtauto de oorzaak van de file. Files als gevolg van een gestrande vrachtauto zijn verantwoordelijk voor 3,9% van de filezwaarte en 3,9% van het reistijdverlies. Dit wil zeggen dat wanneer er een file ontstaat als gevolg van een vrachtauto-incident, de veroorzaakte filezwaarte en het reistijdverlies aanzienlijk groter is dan bij een reguliere file als gevolg van drukte of bij een file als gevolg van een incident met een personenauto.

Afhandeling vrachtauto-ongevallen vaak complexer

De afhandeling van vrachtauto-ongevallen is vaak wel complexer: ze veroorzaken veelal een ravage op de weg, het wegdek moet bijvoorbeeld gereinigd worden, de vangrails zijn dikwijls beschadigd en moeten hersteld worden. De vracht die wordt vervoerd, moet in veel gevallen worden opgeruimd en overgeladen in een ander vrachtauto. Bij dit soort complexere incidenten zijn vaak imV3-deskundigen aan het werk. In 2020 werd deze deskundige 740 keer ingezet. Een daling van 24% ten opzichte van 2019 (977 keer ingezet). Deze daling is toe te schrijven aan de corona-pandemie.

 

Over de complexiteit van (de afhandeling van) vrachtauto-incidenten heeft het team van RWS Verkeersinfo een laagdrempelige podcast gemaakt. Die kun je hier beluisteren.

 

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation