en-USnl-NL
Saturday, November 27, 2021

Herinnering indienen verzoek tot deelname aanbesteding zware berging

Bergingsbedrijven die willen meedoen aan de aanbesteding zware berging, kunnen hun verzoek tot deelname uiterlijk nog tot vrijdag 18 juni 15.00 uur indienen via Tenderned. Verzoeken tot deelname die na het verstrijken van deze deadline nog binnen komen, kunnen helaas niet meer in behandeling worden genomen.

Meer informatie over hoe het verzoek tot deelname moet worden ingediend en aan welke eisen die moet voldoen, staat in de Aanbestedingsleidraad op Tenderned.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation