en-USnl-NL
Friday, July 30, 2021

Uitfaseren bergingsvoertuigen met 5,5-tons asliftinstallatie bij zware bergingen

Rijkswaterstaat heeft besloten bij zware bergingen op IM-wegen per 1 januari 2026 geen gebruik meer te maken van 5,5-tons bergingsvoertuigen. Voor de korte termijn betekent dit, dat vanaf 1 oktober 2021 geen vrijstelling meer zal worden verleend aan nieuwe eigenaren van tweedehands 5,5-tons voertuigen. Het per 1 januari 2026 verplicht bergen met een 7-tons voertuig komt terug als bijlage van de ‘Eisen zware berging’ in de aankomende aanbesteding. Rijkswaterstaat ziet zich genoodzaakt tot dit besluit vanwege het veranderende wagenpark.

 

10 jaar onderwerp van gesprek

Het uitfaseren van 5,5-tons voertuigen is 10 jaar geleden besproken binnen de toenmalige Commissie van Deskundigen, nu de Adviescommissie Zware Berging. Toen al werd geëist dat nieuwe bergingsvoertuigen moesten zijn voorzien van een 7-tons asliftinstallatie. De veronderstelling was dat de branche, wetende dat dit besluit boven de markt hing, daarop zou inspelen en zelf stapsgewijs afscheid zou nemen van de 5,5-tons voertuigen. Hierover is gesproken in de Adviescommissie Zware Berging. Rijkswaterstaat neemt dit besluit nu hij ziet dat deze uitfasering onvoldoende in gang is gezet. Met de ingangsdatum van 1 januari 2026 wil Rijkswaterstaat iedereen, niet alleen bergers maar ook carrosserie- en toeleveringsbedrijven, voldoende tijd geven om de transitie te maken en houden we het speelveld voor iedereen zo groot en eerlijk mogelijk.

 

Veilige en vlotte afhandeling

Bergers zijn er samen met Rijkswaterstaat, hulpdiensten en pechhulpverleners verantwoordelijk voor dat incidenten veilig en vlot worden afgehandeld. Met het veranderende vrachtwagenpark is de verwachting, dat op zowel veiligheid als snelheid van afhandelen zal worden ingeboet als dit besluit nu niet wordt genomen. Veiligheidsrisico’s ontstaan wanneer de berging van een zware vrachtauto, op de grenzen van het technisch haalbare, toch wordt uitgevoerd. Dit heeft immers nadelige gevolgen op het weggedrag (asdruk, stuurgedrag en remweg) van het bergingsvoertuig met mogelijke ongelukken als gevolg.

Ook wanneer ter plekke wordt geconstateerd dat de berging simpelweg niet lukt omdat de capaciteit van de asliftinstallatie onvoldoende is, ontstaan veiligheidsrisico’s. Er moet dan een vervangend bergingsvoertuig komen. Hierdoor zal de onveilige situatie op de incidentlocatie langer duren en daarmee het risico op vervolgincidenten groter worden. Daarnaast zal de afsluiting van rijstroken en daarmee de hinder voor weggebruikers onnodig veel langer duren.

 

Rijkswaterstaat realiseert zich dat er vragen over dit besluit kunnen zijn. Er is een document met vragen en antwoorden opgesteld. Dit vindt u hier. Staat uw vraag er niet tussen? Stuur dan een mail naar pbim@rws.nl. Let op: gaan uw vragen over de komende aanbesteding en niet over het besluit? Stuurt u die dan in via Tenderned. U kunt in relatie tot de komende aanbesteding alleen rechten ontlenen aan verstrekte informatie, antwoorden en de Nota van Inlichtingen die op Tenderned worden gepubliceerd.

 

 

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation