en-USnl-NL
Friday, July 30, 2021

Vrachtauto-ongevallen steeds sneller afgehandeld

In 2019 was 56% van de ongevalsbergingen met vrachtauto’s binnen één uur afgehandeld. In 2016 lag dit percentage nog op 49%. Dit blijkt uit de jaarrapportage 2019 van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA).

Verder blijkt dat slechts 1% van de files door vrachtauto-incidenten komt. Een file door een vrachtwagenincident heeft wel meer impact omdat berging en schadeherstel een tijdrovende klus is. 

Snellere afhandeling

De snellere afhandeling is te danken aan de steeds betere samenwerking tussen de servicebedrijven en de wegbeheerders. Daarnaast worden gestrande vrachtauto’s eerder gemeld door ontsluiting van bronnen als Waze en Flitsmeister. Ook wordt actief naar bronnen als social media gekeken, waardoor incidenten eerder worden gedetecteerd. Verder is met de bergers afgesproken dat zij eigen klantmeldingen bij het Centraal Meldpunt Vrachtautobergingen (CMV) kunnen aanmelden. Op die manier is sneller een CMV-berger ter plaatse.

Impact vrachtauto-ongevallen vaak wel groot

De impact van vrachtauto-ongevallen is vaak wel groot: ze veroorzaken veelal een ravage op de weg, het wegdek moet bijvoorbeeld gereinigd worden, de vangrails zijn dikwijls beschadigd en moeten hersteld worden. De vracht die wordt vervoerd, moet in veel gevallen worden opgeruimd en overgeladen in een ander vrachtauto. Al met al vaak een tijdrovende klus die vele uren in beslag kan nemen. Weggebruikers kunnen dus veel hinder ondervinden van een vrachtauto-ongeval. In 2019 hadden vrachtauto-incidenten (pechgevallen en ongevallen) een aandeel van 1% van alle files. Ze waren daarmee verantwoordelijk voor 4,2% van de totale filezwaarte en 4,3% van het totale reistijdverlies. Hierbinnen werd 0,3% van alle files veroorzaakt door een ongeval met een vrachtauto en 0,7% door een pechgeval.

Invloed veranderingen vrachtwagenpark op versnelde berging

Het vrachtwagenpark is het afgelopen decennium enorm veranderd, met name waar het de technologische ontwikkelingen van de vrachtauto’s betreft. Comfort- en veiligheidssystemen in vrachtauto’s zijn verder geoptimaliseerd. Daarnaast stijgt het aantal telematicatoepassingen in vrachtauto’s en neemt het aandeel zware vrachtauto’s met een alternatieve aandrijving toe. Het bergen van vrachtauto’s wordt hierdoor steeds complexer. Dit is reden om te kijken naar mogelijke aanpassingen aan de huidige procedure en werkwijze voor versnelde berging.  
Samen met de CMV-bergers, de Nederlandse truckimporteurs en het Programmabureau Incident Management van Rijkswaterstaat wordt onder meer naar een oplossing via een webapplicatie gekeken waar informatie per merk vrachtauto beschikbaar wordt gesteld om de vrachtauto te kunnen bergen. Ook op Europees niveau wordt met belangstelling naar deze ontwikkelingen in Nederland gekeken.

Invloed van het weer op incidentmeldingen

De drukste dagen in 2019 voor wat betreft het aantal incidentmeldingen van vrachtauto’s zijn de dagen geweest waarop het erg warm was en de dagen waarop veel regen viel. Met name bij tropisch warm weer zijn er veel meldingen van bandenpech. De perioden 24-26 juni, 23-28 juli en 24-28 augustus springen eruit. Deze bij elkaar 14 dagen zijn goed voor bij 7% van het aantal incidentmeldingen.

Handelingsperspectief bij weeralarm

De storm van 18 januari 2018 (code rood) zorgde destijds voor een piek in het aantal vrachtwagenongevallen. De STIMVA heeft vervolgens, op verzoek van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, diverse partijen opgeroepen om concrete handelingsperspectieven te formuleren voor chauffeurs en bedrijven bij een weeralarm. Tastbaar resultaat is een digitale flyer voor bedrijven en hun vrachtwagenchauffeurs met tips over hoe om te gaan met extreme weersomstandigheden. Gebleken is dat zijwinden, en dan met name door windvlagen, het grootste risico vormen voor vrachtwagens.

Op basis van de data heeft Rijkswaterstaat, in samenwerking met het KNMI, een voorspellend model ontwikkeld dat aangeeft op welke plekken het snel mis kan gaan als er sprake is van zware wind. De volgende stap is dat deze data rechtstreeks wordt opgenomen in de verkeersinformatie en direct bij de chauffeur komt. Hier wordt aan gewerkt.

Bandenspanning meetsysteem tegen bandenpech

Uit de data van het CMV blijkt dat bandenpech een belangrijke oorzaak van gestrande vrachtwagens is. Reden genoeg om te kijken naar preventieve maatregelen om het aantal bandproblemen bij vrachtwagens te verkleinen.
In 2018 is met een proef op de A16 begonnen, waarbij op de rechterrijstrook de bandenspanning van voorbijrijdende vrachtwagens wordt gemeten. In 2019 is de proef gecontinueerd. De proef is erop gericht om risicovolle banden te detecteren. Het systeem herkent hierbij extreme afwijkingen (bandenspanning lager dan 3 bar), maakt kentekenfoto’s en genereert een rapport. Aangesloten transportbedrijven ontvangen de voor hun bestemde rapportage en kunnen op basis daarvan preventieve maatregelen treffen. De volgende stap is dat de chauffeur rechtstreeks een bericht ontvangt. Ook op de N279 is een soortgelijk systeem geïnstalleerd, waarbij het resultaat van de meting direct op een bord langs de kant van de weg wordt geprojecteerd en gepresenteerd aan de chauffeur. De eerste resultaten zijn positief.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation