en-USnl-NL
Thursday, February 25, 2021

De STIMVA kiest opnieuw voor Eurocross Assistance

Alarmcentrale Eurocross Assistance blijft, met ingang van 1 juni, de komende drie jaar dé partner van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) als het gaat om de berging van gestrande vrachtauto’s op de Nederlandse snelwegen. Zeven jaar geleden startte de samenwerking. Na een recentelijk aanbestedingstraject viel de keuze opnieuw op Eurocross.

Centraal meldpunt

Eurocross neemt de meldingen van pech of een ongeval met vrachtwagens voor haar rekening en bemant daarmee het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV). Wanneer er een vrachtauto strandt, ontstaat er al snel file. Het is dan belangrijk om snel en accuraat te handelen. De alarmcentrale beschikt over een kwalitatief sterk netwerk van bergingsbedrijven die de situatie op de weg zo snel mogelijk oplossen.

 

Specialistische taak

Het aannemen van incidentmeldingen is een specialistisch vak. Dat vraagt om continue verbetering. De afgelopen jaren is er al veel ondernomen. Zo staan bij extreme weersomstandigheden bergingsbedrijven standby op specifieke locaties om snel te hulp te kunnen schieten. Ook is er een landelijk afhandelpunt wegsleepregeling vrachtauto’s gerealiseerd om achtergelaten vrachtauto’s weg te slepen. De komende jaren zullen de STIMVA en Eurocross zich blijven inspannen voor een snellere doorstroom van het verkeer en de verkeersveiligheid na incidenten met vrachtauto’s.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation