en-USnl-NL
Sunday, September 20, 2020

Vooraankondiging aanbesteding Zware Berging

Begin deze maand hebben wij gecommuniceerd dat de aanbesteding van de zware bergers op 27 februari gepubliceerd zou worden.

Gezien de complexiteit van de aanbesteding dient er een extra interne procedure te worden doorlopen. Dit leidt ertoe dat de aanbesteding wordt vertraagd.

Vandaag is een vooraankondiging geplaatst op TenderNed: www.tenderned.nl

 

Rijkswaterstaat is voornemens om in april 2019 de aanbesteding voor de opdracht voor de Zware Berging te publiceren. In voorbereiding op de aanbesteding van deze opdracht organiseert Rijkswaterstaat een bijeenkomst. Het doel van deze bijeenkomst is om marktpartijen vroegtijdig te informeren over dit aanbestedingsproces, uitleg te geven over het gebruik van TenderNed en te wijzen op belangrijke aandachtspunten en risico's bij de inschrijving. Tijdens deze bijeenkomst zal niet worden ingegaan op de inhoud van de dienstverlening.  

 

De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 15 maart 2019 van 13:30 tot 15:30 uur.

Locatie:

Rijkswaterstaat

Zuiderwagenplein 2

8224 AD Lelystad

 

U dient een geldig legitimatiebewijs te kunnen overleggen. Er mogen maximaal 2 personen per bedrijf aanwezig zijn bij deze bijeenkomst. Geïnteresseerden kunnen zich tot uiterlijk 11 maart 2019 aanmelden, bij voorkeur via de berichtenmodule van TenderNed en anders via emailadres: aanbestedingsteam-gww@rws.nl. In uw bericht lezen we graag de namen van de personen die u aanmeldt, hun functie, uw bedrijf en contactgegevens voor het geval wij tussentijds wijzigingen of aanvullende informatie willen doorgeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation