en-USnl-NL
Friday, March 5, 2021

De STIMVA continueert het CMV bij Eurocross Assistance

Utrecht, 1 juni 2016 - Volgens het Kennisinstituut Mobiliteit (KiM) zal het reistijdverlies door files tot 2020 naar verwachting met 45 procent toenemen ten opzichte van 2014. Dit als gevolg van een aantrekkende economie en een lagere brandstofprijs. Met deze stijging stijgt ook het aantal incidenten. Wanneer een vrachtauto strandt, ontstaat er al snel file. Het is dan van belang snel en accuraat te handelen.

 

Een incidentmelding moet van begin tot eind goed begeleid worden

Meldingen van pech of een ongeval komen binnen via het Centraal Meldpunt Vrachtautoberging (CMV). Eurocross bemant dit meldpunt 24/7. Lex Mentink, Managing Director bij Eurocross: “Het aannemen van incidentmeldingen is een specialistisch vak. Wij brengen de incidentsituatie altijd zo goed mogelijk in kaart. Belangrijk is vervolgens om met adequate coördinatie de situatie snel op te lossen.”

 

De juiste partner bij incident management is van essentieel belang

Na vier jaar samenwerking heeft de STIMVA het contract met Eurocross als uitvoerder van het CMV verlengd. Eeltje Hoekstra, programma manager incident management bij Rijkswaterstaat: “Incident management vereist een goede samenwerking. Eurocross heeft in de afgelopen jaren bewezen een betrouwbaar partner te zijn om het CMV op goede wijze te organiseren. Bovendien verloopt de samenwerking plezierig en professioneel.”

 

Blijven werken aan een nog betere incidentafhandeling en minder file

Samen met Eurocross heeft de STIMVA de afgelopen jaren verschillende verbeteringen doorgevoerd. Zo is het uitvraagprotocol aangescherpt. Hierdoor zijn de hulpdiensten binnen vijf minuten nadat de melding bij Eurocross is binnengekomen ingeschakeld. Ook zijn de aanrijtijden van de hulpdiensten gemeten met speciale apparatuur voor plaatsbepaling. Dit heeft ervoor gezorgd dat sturing op de aanrijtijden mogelijk is. De STIMVA zal zich blijven inspannen voor een snelle en accurate afhandeling van incidenten met vrachtauto’s om oponthoud onderweg verder te verminderen. 

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation