en-USnl-NL
Friday, March 5, 2021

Proef versnelde vrachtwagenberging wegendistrict Utrecht

Naar aanleiding van de quick scan is Rijkswaterstaat een proef gestart om ongevallen met vrachtauto's sneller af te handelen. Een vrachtauto wordt eerder weggesleept of wordt zo neergezet dat hij geen overlast voor het verkeer veroorzaakt.

Op een rustiger tijdstip wordt de vrachtauto dan alsnog weggehaald. Er worden geen maatregelen getroffen om extra schade aan de vrachtauto of lading te voorkomen. Dit levert tijdwinst op. De proef op snelwegen rondom Utrecht heeft uitgewezen dat deze werkwijze effectief is en zorgt voor minder files door ongevallen met vrachtauto's. Overigens wordt de werkwijze eveneens toegepast bij vrachtauto's met pech: ook zij worden sneller weggehaald. De aanpak is alleen overdag effectief en op drukke verkeersaders. Rijkswaterstaat gaat nu onderzoeken wat de consequenties zijn van een eventuele invoering in Nederland.

U kunt de eindevaluatie hier downloaden.

Need more information? use our contact form

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation