en-USnl-NL
Wednesday, January 22, 2020
   

Marktdialoog aankondiging voor aanbesteding zware bergingscontracten gepubliceerd op TenderNed

De aankondiging van de marktdialoog voor de aanbesteding van de zware bergingscontracten is gepubliceerd op Tenderned.

Read more ...

De STIMVA kiest voor STI

STI, Salvage Transport Incident blijft, met ingang van 1 juni 2019, de komende drie jaar de contractpartner van de STIMVA. Na een recentelijk doorlopen aanbestedingstraject werd door de aanbesteder opnieuw de keuze voor STI gemaakt.

Read more ...

De STIMVA kiest opnieuw voor Eurocross Assistance

Alarmcentrale Eurocross Assistance blijft, met ingang van 1 juni, de komende drie jaar dé partner van de Stichting Incident Management Vrachtauto’s (STIMVA) als het gaat om de berging van gestrande vrachtauto’s op de Nederlandse snelwegen. Zeven jaar geleden startte de samenwerking. Na een recentelijk aanbestedingstraject viel de keuze opnieuw op Eurocross.

Read more ...

Marktconsultatie documenten geplaatst op TenderNed

Het verslag van de marktconsultatie van 12 april 2019 is gepubliceerd op TenderNed.

Read more ...

Marktconsultatie aankondiging voor aanbesteding zware bergingscontracten gepubliceerd op TenderNed

De aankondiging van de marktconsultatie voor de aanbesteding van de zware bergingscontracten is gepubliceerd op Tenderned.

Read more ...

Ondersteuning bij inschrijven op aanbesteding zware bergingscontracten via TenderNed

Er zijn bureaus die u kunnen ondersteunen bij het inschrijven op de aanbesteding van de zware bergingscontracten. Op TenderNed kunt u hier meer informatie over vinden.

Read more ...

Presentatie bijeenkomst aanbesteding Zware Berging

Vrijdag 15 maart 2019 heeft Rijkswaterstaat een informatiebijeenkomst gehouden over het proces van de aanbesteding 31146665: Zware Bergingen.

 

Read more ...

Vooraankondiging aanbesteding Zware Berging

Begin deze maand hebben wij gecommuniceerd dat de aanbesteding van de zware bergers op 27 februari gepubliceerd zou worden.

Gezien de complexiteit van de aanbesteding dient er een extra interne procedure te worden doorlopen. Dit leidt ertoe dat de aanbesteding wordt vertraagd.

Read more ...

Planning Zware Berging

De publicatie van de Aanbestedingsleidraad en overige aanbestedingsstukken is gepland op 27 februari 2019. Het indienen van de inschrijvingen staat gepland op  8 mei 2019 waarbij de definitieve gunning gepland staat voor 21 juli. Start van de uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor 1 september 2019.  

 

Read more ...

Nieuwe opdracht voor imV3 deskundigheid gepubliceerd op TenderNed

Rijkswaterstaat heeft op 30 november 2018 in opdracht van de STIMVA de aanbesteding van de dienst “het inrichten en exploiteren Meldpunt en Helpdesk imV3 deskundigheid” gepubliceerd op de website https://www.tenderned.nl/ .

Read more ...page 1 of 4 1 2 3 4 >

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright (c) 2020 Stichting Incident Management