English (United States) nl-NL
donderdag 23 september 2021

Brief stand van zaken inkooptraject Zware Berging op Tenderned gepubliceerd

Op Tenderned is een brief is gepubliceerd over de stand van zaken inkooptraject Zware Berging.

 

De uitgangspunten van de aanbesteding zijn in de periode van november 2019 tot en met januari 2020 aan de marktpartijen ter toetsing voorgelegd. In het kader van deze toetsing zijn zeven individuele gesprekken met marktpartijen gevoerd. Daarnaast zijn beelden, zorgen en nieuwe ideeën van bergers met Rijkswaterstaat gedeeld in een plenaire marktdialoog op 17 januari 2020. Rijkswaterstaat was voornemens middels een plenaire sessie terugkoppeling te geven over de uitkomsten van dit traject. Wegens de huidige omstandigheden is dit voorlopig niet mogelijk, waardoor Rijkswaterstaat de bergers nu informeert met een brief.
 
Op een aantal punten vraagt Rijkswaterstaat de bergers om input. De vragen kunnen de bergers beantwoorden middels de berichtenmodule op TenderNed. Antwoorden worden uiteraard vertrouwelijk behandeld. Indien u als berger wilt reageren op deze vragen, wordt u gevraagd dit te doen vóór 26 juni 2020.
 
U kunt de brief vinden via deze link:
 

 


Mogelijk heeft u als berger recent een mail vanuit Tenderned ontvangen waarin werd vermeld dat het aanbestedingstraject werd beëindigd. Een aanbesteding in TenderNed wordt bij aanmaak daarvan voorzien van een einddatum. De einddatum van aanbesteding “31146665: Zware Bergingen (2)” was gesteld op 1 juni 2020. Kort voor deze einddatum verzond TenderNed automatisch een melding om te wijzen op de sluiting van de aanbesteding. Deze melding kunt u negeren. De aanbesteding wordt uitgevoerd.
 

 

 

 

 

 

 

 


 

Voor meer informatie: gebruik ons contactformulier

Home   |   Nieuws   |   Over ons   |   Trends   |   Documenten   |   Klachten   |   Toetreding   |   Contact
Copyright 2010 by DotNetNuke Corporation